Dikt i januaris mörker

Dikt i januaris mörker

Lena Deimo

Jag är en bildkonstnär som med tiden funnit att orden kan bära både bild och berättelse på ett intensivare sätt än en målning. Jag söker det koncentrerade, uttrycksfulla språket.
Jag bor i Jämtland med sambo och tre hundar. Naturen och släktskapet med den är min inspirationskälla.


Jag väntar ut tiden
min rygg mot granens rygg

bristande skare
som ögonvitor
mot fallande moln

och den sköra isen
så mörka tak
för sjöarnas sång

Till startsidan