In stabilt läge

In stabilt läge

Petra Dessmark

En 45-årig författande litteraturpedagog, egenföretagare, bokmal och Lundabo med en liten hojtande visionär inom mig.


Över den misära
    myren
bildar de gungande gångmattor
    gungflyna
    kråkklövern –
läget är in stabilt.

Under den vita
    mossan
leker den kurragömma:
    o ligo tro fa
    sjön
som sur och fattig är –
ett fattigkärr.

På botten av den oligotrofa
    sjön
leker de kurragömma:
    sanden
    gruset –
ur bergs mor än.

Runt om den djupa
    myren
leker de kurragömma:
    fröna
    frukterna
    nötterna –
göm frö växt er.

Läget är instabilt,
till era tillflyktsorter!
Kryp in
    Tuvullsnöt
bland vita ulliga hår
på ett ensamt ax
    knoppen på en flaggstång sprungen ur vita mossiga moln.

Trådstarrens nötter nyttjar näbbiga (utseendeliknande)
    gråsvarta gömslen.

På (s) prång
    Vattenklöver
bland snövita fransiga hår
på krypande sega stjälkar
    toppen av vita skockens blomster skyddade av bladig kråkfot.

Flaskstarrens frukt fruktar upptäckt (högst osannolikt)
    i majsgula näbbar.

Till flykt
    Ängsull
bland vita ulliga hår
på knubbiga strån
    spenslig mörkgrön flaggstång med vajande vita vimplar.

Kärrviolens frukt fasar utbrott (utan vidare förvarning)
    ur trekantiga kapslar.

Läget är in stabilt.

Till startsidan